Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viadunkellicht dunkellicht
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viadunkellicht dunkellicht
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viadunkellicht dunkellicht
3438 2ee1 500

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

0502 8cf3
Reposted fromdunkellicht dunkellicht

August 16 2017

Dom to jednak ludzie, których się kocha.
— Chyba mam dwa domy.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

August 15 2017

2335 aa6e
Reposted fromskrzacik skrzacik viaromantycznosc romantycznosc

August 07 2017

4777 3c35 500
Reposted frompesy pesy viamemyself memyself

July 31 2017

July 28 2017

Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc

July 10 2017

0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

July 09 2017

8591 464e
Reposted fromodejdz odejdz viascorpix scorpix
3858 6122 500

July 04 2017

- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
Reposted fromplayinglove playinglove viaunknown6 unknown6

July 01 2017

4986 1878 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl